Τι είναι η χοροθεραπεία

Τι είναι η Χοροθεραπεία

Η Χοροθεραπεία ή Χοροκινητική Ψυχοθεραπεία ορίζεται ως η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης, μέσω της οποίας ένα άτομο μπορεί να συμμετέχει δημιουργικά σε μια διαδικασία που προάγει τη συναισθηματική, γνωστική, σωματική και κοινωνική ολοκλήρωση. Η Χοροθεραπεία, εκτός από την ομιλία, χρησιμοποιεί επιπλέον την κίνηση του σώματος ως σημαντικό μέσο έκφρασης αφού εδράζεται στην αρχή ότι η κίνηση αντανακλά τον τρόπο σκέψης και συναίσθησης του ατόμου.

Η Χοροθεραπεία εξερευνά την συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ της ψυχολογικής και της σωματικής μας κατάστασης. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει το άτομο στο σύνολο του: σώμα-νους-συναίσθημα, και βασίζεται στο ότι οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε ένα από τα τρία αυτά μέρη έπεται να επηρεάσει και τα άλλα.

Το σώμα μας και η κίνηση του μπορεί να εκφράσει πτυχές του ασυνείδητού μας, όπως μνήμες και συναισθήματα που δύσκολα ανακαλούμε ή αναγνωρίσουμε διαφορετικά. H Χοροθεραπεία επενεργεί προς την αποκατάσταση επικοινωνίας ανάμεσα στο ασυνείδητο και συνειδητό μέρος του εαυτού μας. Το σώμα εκφράζει μέσα από την κίνηση συναισθήματα που συχνά αδυνατούμε να αρθρώσουμε με λέξεις: Τι μπορεί να εκφράζει το σώμα με τον σχηματισμό, την κίνηση και τον ρυθμό του; Πώς μπορεί ένας σωματικός πόνος να συνδέεται με την ψυχολογική μας κατάσταση; Η Χοροθεραπεία αντικρύζει το σώμα ως βασικό εργαλείο στην καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας η οποία προάγει την αλλαγή σε ψυχοσωματικό επίπεδο.

Μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον το άτομο βοηθείται να εκφράσει τον εαυτό του με την επαγγελματική στήριξη και καθοδήγηση του/της χοροθεραπευτή/τριας. Ο χοροθεραπευτής ενθαρρύνει το άτομο να συνδέει την κινητική έκφραση με την λεκτική κατανόηση. Θεμελιώδη αρχή της Χοροθεραπείας αποτελεί η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και αποδοχής μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

 • Οφέλη Χοροθεραπείας

  Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

 • Bελτίωση της αυτοπεποίθησης, της ατομικής έκφρασης

 • Aνάπτυξη εργαλείων διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και σκέψεων

 • Eνίσχυση της αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης

 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας

 • Κατανόηση της σύνδεσης σκέψης, συναισθημάτων και πράξεων

 • Βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας

 • Κατανόηση προσωπικών ορίων

 • Δημιουργία υγιούς σχέσης με το σώμα

 • Εκτόνωση, χαλάρωση και ηρεμία του σώματος

 • Ανάπτυξη δημιουργικής ικανότητας

 • Βελτίωση συγκέντρωσης και μνήμης

 • Μείωση αισθημάτων απομόνωσης και μοναξιάς

 

Ποιους μπορεί να βοηθήσει

Τα άτομα στα οποία η Χοροθεραπεία απευθύνεται δεν είναι απαραίτητο να έχουν χορευτικές δεξιότητες. Η Χοροθεραπεία συστήνεται σε οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να γνωρίσει και να εξερευνήσει τον εαυτό του στο σύνολο του (σώμα-νους-συναίσθημα). Η Χοροθεραπεία απευθύνεται σε ένα ευρύ κύκλο ατόμων, διαφόρων ηλικιών και ικανοτήτων.

 Η Χοροθεραπεία εφαρμόζεται ατομικά ή/και ομαδικά και συστήνεται ως κύρια θεραπεία ή συμπληρωματική παράλληλα με άλλα είδη θεραπείας και παιδαγωγικής. Η Χοροθεραπεία εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια στην Κύπρο με πολύ θετικά αποτελέσματα σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, μονάδες απεξάρτησης για χρήστες ουσιών, σε ιδρύματα για άτομα με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, ειδικές ιατρικές μονάδες, στην εκπαίδευση και στον ιδιωτικό τομέα (γηροκομεία, νηπιαγωγεία, ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα, σχολές χορού).

Κώδικας Δεοντολογίας