• ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
   
  • Ενδιαφέρομαι για προσωπική θεραπεία. Τι χρειάζεται να γνωρίζω;
   • Δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένες σωματικές ικανότητες
   • Να είσαι ο εαυτός σου / ενδυμασία κλπ – καλύτερα με άνετα ρούχα
  • Χρειάζεται να ξέρω χορό;

 

 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ