Κατάλογος Εγκεκριμένων Χοροθεραπευτών, εγγεγραμμένων στο Σύνδεσμο Χοροθεραπείας Κύπρου

Αριθμός Μητρώου
 
Ονοματεπώνυμο
 
Μέλος
Πόλη
 
Email
 
Phone Number
001
ΑΘΗΝΑ ΠΙΚΗ
 
Πρόεδρος
 
Λευκωσία
 
004
ΑΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
Ταμίας
 

Λευκωσία

 
+35799874243
005
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 
Διοικητικό Μέλος
 

Λευκωσία

 
-
006
ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
 
Διοικητικό Μέλος
 

Λευκωσία

 

-

 
007
ΣΙΛΙΑ ΡΑΦΤΗ
 
Μέλος
 

Λευκωσία

 

-

 
+35799947154
008
ΑΝΤΡΕΑ ΤΖΙΩΡΤΑ
 
Διοικητικό Μέλος
 
Λάρνακα
 
-
+35797672144
003
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 
Γραμματέας
 

Λευκωσία

 
009
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΠΠΟΥΡΙΔΟΥ
 
Αντιπρόεδρος
 
Λεμεσός
 
010
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΒΒΑ
Μέλος
 
Λάρνακα
-
009
ΜΑΡΙΑΜ ΜΧΤΑΡΙΑΝ
 
Μέλος
 
Πάφος
 
-
014
ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ
Μέλος
 
Λευκωσία
-