Κατάλογος Εγκεκριμένων Χοροθεραπευτών, εγγεγραμμένων στο Σύνδεσμο Χοροθεραπείας Κύπρου

Αριθμός Μητρώου
 
Ονοματεπώνυμο
 
Θέση
 
Πόλη
 
Email
 
001
ΑΘΗΝΑ ΠΙΚΗ
 
Πρόεδρος
 
Λευκωσία
 
002
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΠΠΟΥΡΙΔΟΥ
 
Αντιπρόεδρος
 
Λεμεσός
 
003
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 
Γραμματέας
 

Λευκωσία

 
004
ΑΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
Ταμίας
 

Λευκωσία

 
005
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 
Διοικητικό Μέλος
 

Λευκωσία

 
-
006
ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
 
Διοικητικό Μέλος
 

Λευκωσία

 

-

 
007
ΣΙΛΙΑ ΡΑΦΤΗ
 
Διοικητικό Μέλος
 

Λευκωσία

 

-

 
008
ΑΝΤΡΕΑ ΤΖΙΟΡΤΑ
 
Μέλος
 
Λάρνακα
 
-
009
ΜΑΡΙΑΜ ΜΧΤΑΡΙΑΝ
 
Μέλος
 
Πάφος
 
-
010
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΒΒΑ
Μέλος
 
Λάρνακα
-
011
ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑ
Μέλος
 
Λευκωσία
 
-
012
ΑΝΤΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 
Μέλος
 
Λεμεσός
-
014
ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ
Μέλος
 
Λευκωσία
-